Kurumsal Eğitimler

GRİ Sahne ve GRİ Oyunculuk Akademisi bireysel ve kurumsal oyunculuk, drama ve davranış eğitimleri vermek üzere Ümit Doğan ve Seda Yüz tarafından 2012 yılında kuruldu. GRİ Sahne 80 kişilik seyirci kapasitesiyle bağımsız tiyatro topluluğu GRİ’ye ev sahipliği yapmanın yanında kurumsal ve bireysel eğitim faaliyetleri için de kullanılmaktadır. Eğitimler, kurumun önerebileceği alanda ya da GRİ Sahne’de yürütülmektedir. Davranış eğitimlerinin tiyatro sahnesinde yapılmasının katılımcıların sahne atmosferi içerisinde eğitime adaptasyonu açısından olumlu sonuç verdiği gözlemlenmiştir.

Image


Oyunculuk ve İletişim

İletişimin doğası esnek ve değişkendir. Çoğu zaman iş hayatında ihtiyaç duyulan topluluk önünde konuşma, ikna becerileri, etkili konuşma gibi yetiler kavramsal bilgiler ile öğretilmeye çalışılır. “Etkili iletişimin 6 şartı”, “etkili konuşmanın 3 kuralı”, “hitabetin kuralları” gibi kavramsal ve mantıksal bilgiler iletişimin değişken yapısına uygun değildir. Diğer yandan iletişim hali hazırda sezgisel olarak kavrayabileceğimiz dinamikler üzerine kuruludur. Bu dinamikleri anlamak ve yönlendirmek bizatihi deneyimleyerek sezgisel seviyede kavrayabileceğimiz bir yetidir. Çoğu zaman halihazırda doğamızda olan bir becerinin hatırlanması ve kullanılmaya başlanmasıdır. Oyunculuk alanında sıkça kullanılan anda olma, etkin dinleme, aksiyon ve reaksiyon, doğaçlama, amaç doğrultusunda hareket etme, istek gibi becerileri kazandırmaya yönelik çalışmaların profesyonellere iş hayatında iletişim becerileri anlamında faydalı olduğunu kendi deneyimlerimiz ve çalıştığımız profesyonellerin geri dönüşlerinden anlayabiliyoruz.

Image


Drama çalışmalarındaki prensiplerin kurumsal eğitim ihtiyaçlarına uygulanması dünyada da etkin bir yöntem olarak karşımıza çıkmakla birlikte; drama ve oyun yoluyla öğrenme, sezgisel bir öğrenme biçimi olduğundan davranış değişikliğini direk olarak tetiklemektedir. Birlikte çalıştığımız sektöründe öncü şirketlerden iş hayatında tiyatro pratiklerinin uygulanmasıyla ilgili aldığımız olumlu geri dönüşler de bunu destekler niteliktedir. Bugüne kadar birçok farklı kuruma davranış eğitimi veren GRİ Oyunculuk Akademisi, aynı zamanda şirketlerin ihtiyacına yönelik eğitim programları da kurgulamaktadır. Davranış eğitimlerinin yanı sıra, şirket içi tiyatro kulübünün kurulması ve tiyatro oyunlarının sahnelenmesi, kurumsal sosyal sorumluluk ekseninde tiyatro projelerinin hayata geçirilmesi, üst düzey yöneticilere ihtiyaç doğrultusunda birebir eğitim verilmesi gibi alanlarda çeşitli şirketlerle iş birliği yapılmıştır.

Image

 

Kumbaracı Ykş. 7A Beyoğlu İstanbul

info@griakademi.com

(212) 232 34 12

(507) 845 15 74

© GRİ Akademi 2018

Arama